5/19/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Peginterferon alfa

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Peginterferon alfa

Peginterferon alfa

Klass: 2

Produkter

PegIntron, Pegasys, ViraferonPeg

PegIntron, Pegasys, ViraferonPeg
ATC-Koder

L03AB10, L03AB11

L03AB10, L03AB11
Substanser

peginterferon alfa-2a, peginterferon alfa-2b

peginterferon alfa-2a, peginterferon alfa-2b
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång av peginterferon till bröstmjölk saknas. Icke-pegylerat interferon-alfa passerar över till bröstmjölk (1,2). Interferon alfa har hög molekylvikt varför övergången till bröstmjölk torde vara låg (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (3).

Dokumentation om övergång av peginterferon till bröstmjölk saknas. Icke-pegylerat interferon-alfa passerar över till bröstmjölk (1,2). Interferon alfa har hög molekylvikt varför övergången till bröstmjölk torde vara låg (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (3).
Referenser
  1. Haggstrom J, Adriansson M, Hybbinette T, Harnby E, Thorbert G. Two cases of CML treated with alpha-interferon during second and third trimester of pregnancy with analysis of the drug in the new-born immediately postpartum. Eur J Haematol. 1996;57(1):101-2.
  2. Kumar AR, Hale TW, Mock RE. Transfer of interferon alfa into human breast milk. J Hum Lact. 2000;16(3):226-8.
  3. Williams JM, Schlesinger PE, Gray AG. Successful treatment of essential thrombocythaemia and recurrent abortion with alpha interferon. Br J Haematol. 1994;88(3):647-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022