6/10/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Glyceryltrinitrat - parenteralt/depotplåster

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Glyceryltrinitrat - parenteralt/depotplåster

Glyceryltrinitrat - parenteralt/depotplåster

Klass: 3

Produkter

Glyceryl Nitrate, Glycerylnitrat, Glycerylnitrat APL, M......

Glyceryl Nitrate, Glycerylnitrat, Glycerylnitrat APL, Minitran, NITRO Carino Infus 50 mg/50 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Nitroderm TTS, Nitroglycerin Abboxia, Nitroglycerin Abcur, Nitroglycerin Ebb, Nitroglycerin Karo Pharma, Nitroven, Transiderm-Nitro
ATC-koder

C01DA02

C01DA02
Substanser

glyceryltrinitrat

glyceryltrinitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas vid kontinuerlig tillförsel.

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas vid kontinuerlig tillförsel.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/23/2023