5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Glukosaminoglykanpolysulfat

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Glukosaminoglykanpolysulfat

Glukosaminoglykanpolysulfat

Klass: 1

Produkter

Hirudoid

Hirudoid
ATC-Koder

C05BA01

C05BA01
Substanser

glukosaminoglykanpolysulfat

glukosaminoglykanpolysulfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Den låga systemexponeringen hos modern vid lokalbehandling innebär att risken för ett friskt fullgånget barn torde vara låg.

Den låga systemexponeringen hos modern vid lokalbehandling innebär att risken för ett friskt fullgånget barn torde vara låg.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Vid topikal administrering av heparinoider absorberas 1,7-4,6 % av dosen i vävnaden utanför behandlingsområdet inom 2-4 dagar (1). Maximal plasmakoncentration vid topikal administrering ligger under den nivå som ger påverkan på blodkoagulation (1-2).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Vid topikal administrering av heparinoider absorberas 1,7-4,6 % av dosen i vävnaden utanför behandlingsområdet inom 2-4 dagar (1). Maximal plasmakoncentration vid topikal administrering ligger under den nivå som ger påverkan på blodkoagulation (1-2).
Referenser
  1. SPC Hirudoid Cream (Heparinoid 0.3% wlw). Genus Pharmaceuticals. 2015. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/5001
  2. S Haas, H-K Breddin, B Ottillinger, W Raake. Topical mucopolysaccharide polysulfate (MPS) in the treatment of thrombophlebitis - A critical review . Phlebologie 132-139. 2001 june 30;6:132-139.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022