5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Glipizid

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Glipizid

Glipizid

Klass: 2

Produkter

Glipizide, Mindiab

Glipizide, Mindiab
ATC-Koder

A10BB07

A10BB07
Substanser

glipizid

glipizid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Om amning sker bör barnet observeras med avseende på biverkningar såsom tecken på hypoglykemi.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Om amning sker bör barnet observeras med avseende på biverkningar såsom tecken på hypoglykemi.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas (den studie där man inte kunde mäta glipizid hade så hög detektionsgräns att den relativa barndosen kan ligga någonstans mellan 0 och 28 %) (1). Inga negativa effekter (och normala blodglukosnivåer) har rapporterats hos två ammade barn (1).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas (den studie där man inte kunde mäta glipizid hade så hög detektionsgräns att den relativa barndosen kan ligga någonstans mellan 0 och 28 %) (1). Inga negativa effekter (och normala blodglukosnivåer) har rapporterats hos två ammade barn (1).
Referenser
  1. Feig DS, Briggs GG, Kraemer JM, Ambrose PJ, Moskovitz DN, Nageotte M et al. Transfer of glyburide and glipizide into breast milk. Diabetes Care 2005;28(8):1851-5.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022