10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Estradiol

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Estradiol

Estradiol

Klass: 2

Produkter

Climen, Qlaira, Ryeqo, Zoely

Climen, Qlaira, Ryeqo, Zoely
ATC-koder

G03AA14, G03AB08, G03HB01, H01C

G03AA14, G03AB08, G03HB01, H01C
Substanser

estradiol, estradiolacetat, estradiolhemihydrat, estrad......

estradiol, estradiolacetat, estradiolhemihydrat, estradiolvalerat, östradiol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 24 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till mindre än 1 % (1-2). Dålig viktuppgång och gulsot har rapporterats hos ett ammat barn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (4). Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt påverka mjölkproduktionen/mjölkkomposition och rekommenderas därför vanligen inte under det första halvåret postpartum (5-11). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (12-14).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 24 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till mindre än 1 % (1-2). Dålig viktuppgång och gulsot har rapporterats hos ett ammat barn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (4). Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt påverka mjölkproduktionen/mjölkkomposition och rekommenderas därför vanligen inte under det första halvåret postpartum (5-11). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (12-14).
Referenser
 1. Nilsson S, Nygren KG, Johansson ED. Transfer of estradiol to human milk. Am J Obstet Gynecol 1978;132(6):653-657.
 2. Perheentupa A, Ruokonen A, Tapanainen JS. Transdermal estradiol treatment suppresses serum gonadotropins during lactation without transfer into breast milk. Fertil Steril 2004;82(4):903-907.
 3. Ball DE, Morrison P. Oestrogen transdermal patches for post partum depression in lactating mothers--a case report. Cent Afr J Med 1999;45(3):68-70.
 4. Reisman T, Goldstein Z. Case Report: Induced Lactation in a Transgender Woman. Transgend Health. 2018;3(1):24-26.
 5. Croxatto HB, Díaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME et al. Fertility regulation in nursing women: IV Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):13-25.
 6. Nilsson S, Mellbin T, Hofvander Y, Sundelin C, Valentin J, Nygren KG. Long-term follow-up of children breast-fed by mothers using oral contraceptives. Contraception. 1986;34(5):443-57.
 7. Peralta O, Díaz S, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM et al. Fertility regulation in nursing women: V Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):27-38.
 8. Kaern T. Effect of an oral contraceptive immediately post partum on initiation of lactation. Br Med J. 1967;3(5566):644-5.
 9. Tankeyoon M, Dusitsin N, Chalapati S, Koetsawang S, Saibiang S, Sas M et al. Effects of hormonal contraceptives on milk volume and infant growth WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction Task force on oral contraceptives. Contraception. 1984;30(6):505-22.
 10. Lonnerdal B, Forsum E, Hambraeus L. Effect of oral contraceptives on composition and volume of breast milk. Am J Clin Nutr 1980;33(4):816-824.
 11. FFPRHC Guidance (July 2004): Contraceptive choices for breastfeeding women. J Fam Plann Reprod Health Care 2004;30(3):181-9.
 12. Antikonception behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
 13. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. World Health Organization Task force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):35-53.
 14. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):55-68.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022