5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – Eslikarbazepin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Eslikarbazepin

Eslikarbazepin

Klass : 2

  1. Lutz UC, Wiatr G, Gaertner HJ, Bartels M. Oxcarbazepine treatment during breast-feeding: a case report. J Clin Psychopharmacol 2007;27(6):730-732
  2. Bülau P, Paar WD, von Unruh GE. Pharmacokinetics of oxcarbazepine and 10-hydroxy-carbazepine in the newborn child of an oxcarbazepine-treated mother. Eur J Clin Pharmacol 1988;34(3):311-3.
  3. Öhman I, Tomson T. Pharmacokinetics of oxcarbazepine in neonatal period and during lactation. 8th European Congress on Epileptology; 2008
  4. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation. Handbook of prescription drugs and comparative risk assessment. Amsterdam: Elsevier; 2001
  5. Gentile S. Oxcarbazepine in pregnancy and lactation. Clin Drug Investig 2003;23(10):687
  6. Eisenschenk S. Treatment with oxcarbazepine during pregnancy. Neurologist 2006;12(5):249-254

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024