Janusmed - Nyheter

Nyheter i Janusmed & Janusmed integrerad – släpps 13 mars
Förändringar i Janusmed njurfunktion och Biverkningssök i Janusmed integreras (“knappraden”) finns beskrivna här: Nyheter i Janusmed våren 2024

Nyheter i Janusmed – släpps den 5 december
Janusmed interaktioner & Janusmed riskprofil
Nu kan födoämnen och rökning både visas tillsammans med läkemedelslistan (bocka “Annat än läkemedel som har interaktioner med valda preparat”/”Annat än läkemedel som påverkar riskprofilen”) och sökas med substansnamn i sökfältet, som ett vanligt läkemedel.

Janusmed kön och genus
Möjlighet att söka på engelska synonymer till substansnamn (tex acetaminophen / paracetamol) i den engelska versionen av Janusmed kön och genus. 

Nyheter i Janusmed integrerad – släpps den 21 september
Förändringar i Biverkningssök i Janusmed integrerad (“knappraden”) finns beskrivna här: Nyheter i Janusmed hösten 2023 

Utbildning om Janusmed interaktioner & Janusmed riskprofil
Nu finns en e-utbildning om hur kunskapsstöden Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil fungerar och hur de används tillsammans. Kursen innehåller också generell information om läkemedelsinteraktioner och ett patientfall för den som vill öva. Utbildningen kan nås via en blå länk i respektive kunskapsstöd.

Arkiv

Janusmed riskprofil tillgänglig i hela Sverige (2022-09-28)
Janusmed riskprofil är nu öppen för användare i alla regioner via webben. Samtidigt kommer källan att vara tillgänglig för integration i journalsystem via (Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel) genom Inera/SKR.

Nu har Janusmed kön och genus flyttat in på Janusmed kunskapswebb (2022-09-28)
Kunskapsstödet Janusmed kön och genus finns nu tillgänglig bland flikarna. Det innebär att alla Janusmed kunskapsstöd finns samlade på samma plats.

Nyheter i Janusmed gränssnitt (2021-01-28)
För att göra Janusmed kunskapsstöd mer enhetliga och användarvänliga inför vi nu ett antal förändringar i kunskapsstöden. Kunskapsstöden har samma funktionalitet i grunden men ny design och ett antal tillagda funktioner för att underlätta och förbättra kunskapsstöden för våra användare. Förändringarna inkluderar bland annat punkterna nedan. Notera att de två första avser både Janusmed på webben samt via journalsystem. Övriga ändringar avser webbversionen.

 • Janusmed riskprofil omfattar nu även utvärtes (topikala) läkemedel. 
 • Nytt utseende på kontaktformulären.
 • Förbättrad sökfunktion som inkluderar preparatens beredningsformer. Skriv in minst fem tecken för att söka (produkter med kortare namn är undantagna denna regel). För mer information läs gärna Så här söker du i Janusmed.
 • Index finns nu över innehållet i kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan och amning
 • Det kommer att vara lättare att hitta till Janusmed fosterpåverkan och amning via sökmotorer (såsom Google och Bing).
 • Sökningar i Janusmed kunskapsstöd kan delas via webbadresser (URL:er) och sparas, t ex som bokmärken.
 • Inloggningen till Janusmed interaktioner tas bort och användaren behöver således inte logga in för att få tillgång till detta kunskapsstöd.
 • För Janusmed riskprofil sker ingen förändring angående tillgång. Denna är endast tillgänglig för användare inom Region Stockholm som är anslutna till SLL-net (ingen inloggning krävs) samt användare inom organisationer som har avtal om Janusmed riskprofil. De sistnämnda har fått mejl med nya inloggningsuppgifter.

Användarundersökning Janusmed njurfunktion
Om du använder Janusmed njurfunktion i ditt arbete är du hjärtligt välkommen att besvara vår användarundersökning. Svaren kommer att användas till att förbättra kunskapsstödet ytterligare. Enkäten är öppen fram till 10 december 2020 och anonym. Följ länken nedan för att komma till undersökningen.

Ändrad algoritm för antikolinerga effekter i Janusmed riskprofil (2020-09)
Efter att ha fått signaler från användare att Janusmed riskprofil kan varna för antikolinerga effekter alltför ofta ändrar vi nu algoritmen? Riskprofil kommer fortsätta varna för antikolinerga effekter men det kommer nu krävas högre riskvärden för att nå upp till en varnande risknivå. Ändringen träder i kraft 2020-09-11.

Janusmed – nu fler kunskapsstöd på samma ställe
Nu kan du söka samtidigt på flera av Region Stockholms kunskapsstöd för säkrare läkemedelsbehandling. Syftet är att få en enkel överblick över olika aspekter av en patients läkemedelsbehandling.
Från den 2020-01-28 finns de fyra kunskapsstöden Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning samlade på en och samma adress; janusmed.sll.se. Hittills har endast Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil haft gemensam vy och sökfunktion. Användaren kan nu lätt se information och varningar ur flera aspekter för en patients läkemedel. En annan fördel är att det går att söka på och få information om flera läkemedel samtidigt, något som tidigare inte har varit möjligt för Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Kunskapsstöden nås precis som förut även via janusinfo.se och beslutsstödet Janusmed integrerad.

Så här fungerar det

 • På janusmed.se finns knappar för respektive kunskapsstöd. Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning kan användas utan inloggning medan Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil av upphovsrättsliga skäl även fortsättningsvis kräver inloggning.
 • För att använda kunskapsstöden som kräver inloggning klickar man på knappen med hänglås och kommer då till inloggningssidan. Observera att Janusmed riskprofil endast är tillgängligt för regioner och organisationer som har avtal om denna kunskapstjänst.
 • Starta sökningen genom att skriva in namn på läkemedelsprodukter/substanser i sökrutan ovanför knappraden.
 • Kunskapsstöden omfattar sinsemellan inte fullt ut samma läkemedelsprodukter eller substanser. Redovisningen av sökresultatet kan också skilja mellan de olika kunskapsstöden. Det medför att dropplistorna nu innehåller fler sökbara alternativ än tidigare.
 • Om en sökt läkemedelsprodukt/substans saknas i ett kunskapsstöd visas ett frågetecken på knappen eftersom ingen information hittats i denna källa.
 • Klicka på knappen för respektive kunskapsstöd för att se utförlig information ur de olika kunskapsstödens perspektiv.
 • Om användaren huvudsakligen är intresserad av information från ett kunskapsstöd kan direktadress användas; janusmed.sll.se/interaktioner, janusmed.sll.se/riskprofil, janusmed.sll.se/fosterpaverkan och janusmed.sll.se/amning.
 • Användaren kan även nå önskat kunskapsstöd via janusinfo.se.

Mer information om respektive kunskapsstöd finns på Vardgivarguiden.se.

Har du frågor, mejla till e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.