Janusmed - Driftstatus

2024-03-13 kl.11:25 Janusmed web & Janusmed integrerad – Planerat servicefönster den 13 mars kl.13-15

Onsdagen den 13:e mars mellan klockan 13.00-15.00 äger ett servicefönster rum för Janusmed kunskapsstöd. Under tiden för servicefönstret kan det förekomma avbrott i åtkomsten till Janusmed. Förändringar kommer bland annat ske i Janusmed njurfunktion. Mer information om förändringarna finns beskrivna här: Nyheter i Janusmed våren 2024.

2023-12-04 kl.15:15 Janusmed web & Janusmed integrerad- Planerat servicefönster den 5 december kl.10-12

Tisdagen den 5:e december mellan klockan 10.00-12.00 äger ett servicefönster rum för Janusmed kunskapsstöd. Under tiden för servicefönstret kan det förekomma kortare avbrott i åtkomsten till Janusmed.  I samband med servicefönstret kommer vi bl.a. driftsätta förändringar som korrigerar tidigare problem med att se vissa licensläkemedel samt vissa interaktioner med läkemedel-födoämnen. 

2023-10-02 kl.11:25 Janusmed integrerad – Planerat servicefönster den 3 oktober kl.13:00-14:00

Tisdagen den 3:e oktober mellan klockan 13.00-14.00 äger ett servicefönster rum för beslutsstödet Janusmed integrerad.

Under tiden för servicefönstret kan det förekomma kortare avbrott i åtkomsten till beslutstödet. I samband med servicefönstret kommer vi åter att driftsätta Äldre-knappen som tillfälligt varit avstängd.

2023-09-25 kl.17:30 Angående Äldre-knappen i beslutsstödet Janusmed integrerad
Vi har för närvarande problem med visningen av Äldre-knappen i beslutsstödet Janusmed integrerad varför vi tillfälligtvis släckt tjänsten.

2023-09-25 kl.08.55. Problem med åtkomst till Janusmed
Vi har för närvarande tekniska problem. Felsökning pågår.

2023-09-15 kl.16.00 Planerat servicefönster Janusmed den 21 september 
Torsdagen den 21 september mellan kl.10.00-12.00 äger ett servicefönster rum för Janusmed. Det berör både kunskapstjänsterna som nås via webben och Janusmed integrerad i journalsystemet. Under tiden för servicefönstret kan avbrott i tjänsterna för Janusmed förekomma. 

2023-09-05 kl.13.00 Förlängt servicefönster Janusmed den 5 september kl.10.00-16.00
Detta berör både kunskapstjänsterna som nås via webben och Janusmed integrerad i journalsystemet. Under tiden för servicefönstret kan avbrott i tjänsterna för Janusmed förekomma.

2023-08-31 kl.15.20 Planerat servicefönster Janusmed den 5 september 
Tisdagen den 5 september mellan kl.10.00-12.00 äger ett servicefönster rum för Janusmed. Det berör både kunskapstjänsterna som nås via webben och Janusmed integrerad i journalsystemet. Under tiden för servicefönstret kan avbrott i tjänsterna för Janusmed förekomma. 

2022-09-29 kl. 11:45 Viktig information angående tidigare fel i tjänsten Janusmed Biverkning
Under perioden 2022-05-24 till 2022-08-31 förekom ett fel i tjänsten Janusmed Biverkning (endast tillgängligt via Janusmed integrerad i journalsystemet) där den sökta biverkningen inte alltid visades, trots att den fanns beskriven i FASS-texten. När felet upptäcktes stängdes tjänsten ned tillfälligt. Felet är nu åtgärdat men vi uppmanar till att kontrollera bifogad lista med läkemedel som kan ha visat felaktigt resultat vid sökning på biverkningsfrasen. Vi rekommenderar att alltid läsa FASS-texten om den sökta biverkningen inte ger träff.
Läkemedel som kan ha visat felaktigt resultat.

2021-12-29 kl 10:20 Internet Explorer slutar supportas
Efter årsskiftet kommer webbläsaren Internet Explorer inte längre stödjas. Rekommenderade webbläsare för att använda Janusmed är Google Chrome och Microsoft Edge.

2021-12-16 kl 11:40 Viktig information angående tidigare fel i Janusmed interaktioner
Under perioden 2021-12-08 till 2021-12-16 förekom ett fel som innebar att en liten andel interaktioner (0,7%), ca 220 stycken, inte har visats trots att interaktion har förelegat. När felet upptäcktes stängdes interaktionstjänsten ned tillfälligt. Felet är nu åtgärdat men vi uppmanar till att kontrollera bifogad lista med interaktionspar som har visats felaktigt under berörd period. Observera att listan med interaktionerna omfattar även C- och D-klassificeringar och är kliniskt relevanta och kan ha krävt åtgärd för berörd patient. Interaktioner som inte visats 8-16 december 2021.

2021-11-19 kl 11:25 Problem med åtkomst till e-utbildningen för Janusmed njurfunktion via journalsystemet TakeCare och AsynjaVisph
För närvarande går det inte att komma åt e-utbildningen för Janusmed njurfunktion via länken i Janusmed integrerad i journalsystemet TakeCare och AsynjaVisph med Chromium som webbläsare (Region Stockholm). Användare hänvisas till utbildningen via ordinarie webbsida på Lärtorget.

2021-11-09 14:20 Skattning av eGFR fungerar ej i mobilversion
Skattning av eGFR fungerar för närvarande inte när man använder Janusmed njurfunktion i mobilen. Det går att välja njurfunktionsintervall genom att klicka på flikarna i matrisen.