Janusmed

Viktig information om Janusmed Biverkning
Tjänsten Janusmed Biverkning (via Janusmed integrerad i journalsystemet) är åter i drift. Läs mer angående felet och vilka läkemedel som varit berörda under Driftstatus.
Nytt på Janusmed!
Janusmed riskprofil öppnas för alla regioner. Janusmed Kön & Genus flyttar in på Janusmed web. Läs mer under Nyheter.
kasirivimab, imdevimab
 • kasirivimab
 • imdevimab

10/5/2022

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Bedömning
imdevimab
imdevimab
2 2

Erfarenheten av imdevimab under graviditet är ännu begränsad men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Imdevimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19.

kasirivimab
kasirivimab
2 2

Erfarenheten av kasirivimab under graviditet är ännu begränsad men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Kasirivimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19.

Produkt/substans
Klass
imdevimab
imdevimab
2 2
kasirivimab
kasirivimab
2 2
2 2
2 2

Imdevimab

Imdevimab

Klass: 2

Produkter

Casirivimab and Imdevimab, Ronapreve

Casirivimab and Imdevimab, Ronapreve
ATC-koder

J06B, J06BD

J06B, J06BD
Substanser

imdevimab

imdevimab
Bedömning

Erfarenheten av imdevimab under graviditet är ännu begränsad men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Imdevimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19.

Erfarenheten av imdevimab under graviditet är ännu begränsad men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Imdevimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19.
Bakgrund

Imdevimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet hos Sars-CoV-2-viruset. Den ingår i ett kombinationsläkemedel tillsammans med kasirivimab, en annan monoklonal antikropp mot Sars-covid-2. Indikationen är covid-19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Verkningsmekanismen för båda antikropparna är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [1].

Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten [1]. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenheten av be......

Imdevimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet hos Sars-CoV-2-viruset. Den ingår i ett kombinationsläkemedel tillsammans med kasirivimab, en annan monoklonal antikropp mot Sars-covid-2. Indikationen är covid-19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Verkningsmekanismen för båda antikropparna är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [1]. Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten [1]. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenheten av behandling under graviditet är mycket begränsad och består av fallserier. Inget oroväckande har dock framkommit när det gäller fosterpåverkan [2-5]. Djurstudier av reproduktionstoxicitet har inte genomförts. Då kasirivimab binder specifikt till virusets spikprotein och inte till fostrets vävnader, förväntas dock ingen negativ påverkan på fosterutvecklingen [1].
Referenser
 1. EMA. Assessment report Ronapreve. EMA [www]. [updated 2021-11-19, cited 2022-04-19].
 2. Manciulli T, Modi G, Campolmi I, Borchi B, Trotta M, Spinicci M et al. Treatment with anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies in pregnant and postpartum women: first experiences in Florence, Italy. Infection. 2022;0(0):1-8.
 3. Richley M, Rao RR, Afshar Y, Mei J, Mok T, Vijayan T et al. Neutralizing Monoclonal Antibodies for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Pregnancy: A Case Series. Obstet Gynecol. 2022;139(3):368-372.
 4. Mayer C, VanHise K, Caskey R, Naqvi M, Burwick RM. Monoclonal Antibodies Casirivimab and Imdevimab in Pregnancy for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Obstet Gynecol. 2021;138(6):937-939.
 5. Hirshberg JS, Cooke E, Oakes MC, Odibo AO, Raghuraman N, Kelly JC. Monoclonal antibody treatment of symptomatic COVID-19 in pregnancy: initial report. Am J Obstet Gynecol. 2021;225(6):688-689.
Författare

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/3/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Se även
Läs mer
För patienter och allmänhet
2 2
2 2

Kasirivimab

Kasirivimab

Klass: 2

Produkter

Casirivimab and Imdevimab, Ronapreve

Casirivimab and Imdevimab, Ronapreve
ATC-koder

J06B, J06BD

J06B, J06BD
Substanser

kasirivimab

kasirivimab
Bedömning

Erfarenheten av kasirivimab under graviditet är ännu begränsad men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Kasirivimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19.

Erfarenheten av kasirivimab under graviditet är ännu begränsad men egenskaperna och verkningsmekanismen talar mot negativ påverkan. Medlet går över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten så även fostret kan ta del av den skyddande effekten. Kasirivimab bör därför kunna användas för att minska risken för allvarlig sjukdom i covid-19.
Bakgrund

Kasirivimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet hos Sars-CoV-2-viruset. Den ingår i ett kombinationsläkemedel tillsammans med imdevimab, en annan monoklonal antikropp mot Sars-covid-2. Indikationen är covid-19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Verkningsmekanismen för båda antikropparna är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [1].

Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten [1]. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenheten a......

Kasirivimab är en monoklonal antikropp mot spikproteinet hos Sars-CoV-2-viruset. Den ingår i ett kombinationsläkemedel tillsammans med imdevimab, en annan monoklonal antikropp mot Sars-covid-2. Indikationen är covid-19 som inte behöver syrgastillförsel men som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19. Verkningsmekanismen för båda antikropparna är att de blockerar virusets förmåga att fästa sig vid receptorn på humana cellers yta och därmed förhindra virusets penetration in i cellen [1]. Antikropparna är av IgG-typ som normalt transporteras över placenta i ökande utsträckning från slutet av första tredjedelen av graviditeten [1]. Även fostret kan därmed ta del av skyddseffekten. Erfarenheten av behandling under graviditet är mycket begränsad och består av fallserier. Inget oroväckande har dock framkommit när det gäller fosterpåverkan [2-5]. Djurstudier av reproduktionstoxicitet har inte genomförts [1].
Referenser
 1. EMA. Assessment report Ronapreve. EMA [www]. [updated 2021-11-19, cited 2022-04-19].
 2. Manciulli T, Modi G, Campolmi I, Borchi B, Trotta M, Spinicci M et al. Treatment with anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies in pregnant and postpartum women: first experiences in Florence, Italy. Infection. 2022;0(0):1-8.
 3. Richley M, Rao RR, Afshar Y, Mei J, Mok T, Vijayan T et al. Neutralizing Monoclonal Antibodies for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Pregnancy: A Case Series. Obstet Gynecol. 2022;139(3):368-372.
 4. Mayer C, VanHise K, Caskey R, Naqvi M, Burwick RM. Monoclonal Antibodies Casirivimab and Imdevimab in Pregnancy for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Obstet Gynecol. 2021;138(6):937-939.
 5. Hirshberg JS, Cooke E, Oakes MC, Odibo AO, Raghuraman N, Kelly JC. Monoclonal antibody treatment of symptomatic COVID-19 in pregnancy: initial report. Am J Obstet Gynecol. 2021;225(6):688-689.
Författare

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Ulrika Nörby för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 5/3/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Se även
Läs mer
För patienter och allmänhet