5/23/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – perampanelhydrat (4:3)

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Perampanel

Perampanel

Klass: 3

Produkter

Fycompa

Fycompa
ATC-Koder

N03AX22

N03AX22
Substanser

perampanel, perampanelhydrat (4:3)

perampanel, perampanelhydrat (4:3)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög. Om amning inleds bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar såsom sedering, irritabilitet, illamående och utebliven viktuppgång.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög. Om amning inleds bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar såsom sedering, irritabilitet, illamående och utebliven viktuppgång.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1). Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till över 10 % (1). Terapeutisk koncentration (170 ng/mL) har uppmätts hos ett barn (riktområde för vuxna >70 ng/ml). Inga negativa effekter rapporterades hos det ammade barnet (1).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1). Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till över 10 % (1). Terapeutisk koncentration (170 ng/mL) har uppmätts hos ett barn (riktområde för vuxna >70 ng/ml). Inga negativa effekter rapporterades hos det ammade barnet (1).
Referenser
  1. Landmark CJ, Rektorli L, Burns ML, Revdal E, Johannessen SI, Brodtkorb E. Pharmacokinetic data on brivaracetam, lacosamide and perampanel during pregnancy and lactation. Epileptic Disord. 2021;23(2):426-431.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022