5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – nefazodon

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Nefazodon

Nefazodon

Klass: 3

Produkter

Nefazodon, Nefazodone Ranbaxy, Nefazodone Teva

Nefazodon, Nefazodone Ranbaxy, Nefazodone Teva
ATC-Koder

N06AX06

N06AX06
Substanser

nefazodon, nefazodonhydroklorid

nefazodon, nefazodonhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amning avrådes så länge kliniska data saknas. Eventuella långtidseffekter av dopaminantagonister på CNS-utvecklingen är okända.

Amning avrådes så länge kliniska data saknas. Eventuella långtidseffekter av dopaminantagonister på CNS-utvecklingen är okända.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på koncentrationer mätta i mjölk hos sex mödrar har en relativ barndos på 1-6% beräknats. En fallrapport beskriver ett prematurt barn som uppvisade symtom i form av sömnighet, slöhet, dåligt födointag och svårighet att hålla normal kroppstemperatur (1).

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på koncentrationer mätta i mjölk hos sex mödrar har en relativ barndos på 1-6% beräknats. En fallrapport beskriver ett prematurt barn som uppvisade symtom i form av sömnighet, slöhet, dåligt födointag och svårighet att hålla normal kroppstemperatur (1).
Referenser
  1. Drugline nr 21800, 2005-02-08.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022